Hướng dẫn sử dụng cân sấy ẩm Ohaus MB23 MB25 MB27

Khang kiên đơn vị nhập khẩu cân sấy ẩm, trung tâm bảo hành cân Ohaus tại Việt Nam 

Hướng dẫn sử dụng cân sấy ẩm ohaus MB23 MB25 MB27

Đặc tính kỹ thuật của cân Ohaus:

Cách Lắp đặt cân OHAUS trước khi sử dụng:

Lắp đặt tấm chắn nhiệt và lắp đặt giá đõ đĩa cân. Lắp đặt đĩa cân vào tay cầm đĩa cân và đặt vào trong buồng sấy ẩm. Cắm dây cấp nguồn cho cân.

Nhấn phím <I> này để mở máy.

Hướng dẫn sử dụng cân sấy ẩm Ohaus MB23 MB25 MB27.jpg
Hướng dẫn sử dụng cân sấy ẩm Ohaus MB23 MB25 MB27.jpg

Phím có 3 chức năng: Nhấn nhanh là mở cân – Nhấn giữ lâu là tắt hoặc chuyển sang chế độ chờ – Nếu cân được mở từ chế độ chờ thì nó sẽ sẳn sàng hoạt động ngay.

Lưu ý: Sau khi mở nguồn nên chờ 15 phút để cân làm ấm để cho kết quả thử tốt nhất.

Trên màn hình sẽ hiển thị: Chỉ báo ổn định. % chất rắn, % độ ẩm, Gam, Nhiệt độ cài đặt hoặc nhiệt độ hiện tại trong buồng sấy (°C). Cài đặt thời gian (phút : giây). “Hướng dẫn sử dụng cân sấy ẩm Ohaus MB23 MB25 MB27”

Hướng dẫn sử dụng cân sấy ẩm Ohaus
Hướng dẫn sử dụng cân sấy ẩm Ohaus

Cách phím chức năng của cân Ohaus MB23:

Phím Start/Stop: Mở (nhấn ngắn) / Tắt (nhấn dài); Khởi động/Dừng (nhấn ngắn); Trở lại (nhấn ngắn).

Phím Tare: Trừ bì (nhấn ngắn); Nhập/ Xác nhận giá trị (nhấn ngắn)

Phím Temp: Cài đặt thời gian (nhấn ngắn)

Phím Set lên và xuống: Tăng hoặc giảm giá trị (nhấn ngắn hoặc dài)

Phím Print/Cal: In (nhấn ngắn); Hiệu chuẩn (nhấn dài)

Phím %g: Đơn vị kết quả (nhấn ngắn)

Các phím chức năng của cân Ohaus
Các phím chức năng của cân Ohaus
Các chế độ hoạt động của CÂN SẤY ẨM Ohaus

Chế độ cân khối lượng (Weigh Mode).

Màn hình sẽ hiển thị khối lượng của vật được đặt trên giá đở đĩa cân. Tare (Nhấn ngắn) cài đặt giá trị khối lượng hiển thị về zero. Start (Nhấn dài) Vào chế độ chờ (Off)

Temp (Nhấn ngắn) Vào chế độ sửa chữa cho cài đặt nhiệt độ, giá trị sẽ nhấp nháy.

Time (Nhấn ngắn) Vào chế độ sửa chữa cho cài đặt thời gian, giá trị sẽ nhấp nháy.

Start (Nhấn ngắn) Kích hoạt chế độ chạy (Run mode), bắt đầu thử với mẫu lớn hơn 0.5 g

Cal (Nhấn dài) Bắt đầu hiệu chuẩn khối lượng và nhiệt độ.

Các chế độ hoạt động của cân
Các chế độ hoạt động của cân
Chế độ sửa chữa nhiệt độ/thời gian (Chuẩn bị thử). OHAUS MB25

Temp (Nhấn ngắn) Vào chế độ sửa chữa cho cài đặt nhiệt độ, giá trị sẽ nhấp nháy.

Set ▲ (Nhấn ngắn hoặc dài) Tăng giá trị cài đặt nhiệt độ.

Set ▼ (Nhấn ngắn hoặc dài) Giảm giá trị cài đặt nhiệt độ.

Tare (Nhấn ngắn) Chấp nhận giá trị đang nhấp nháy và trở về chế độ cân khối lượng.

Start (Nhấn ngắn) Thoát khỏi chế độ sửa chữa mà không lưu các thay đổi.

Chú ý: Sau 5 giây không có kích hoạt nào, cài đặt nhấp nháy được tự động lưu và trở về chế độ cân khối lượng.

Tham số thời gian có thể cài về khoảng thời gian hoặc AUTO (kết thúc phép thử khi cân phát hiện khối lượng mất đi đã hết). Chọn AUTO hoặc khoảng thời gian:

Instruction manual Ohaus.jpg
Instruction manual Ohaus.jpg

Time (Nhấn ngắn) Vào chế độ sửa chữa để cài đặt thời gian, giá trị sẽ nhấp nháy.

Time (Nhấn ngắn) Khi cài đặt thời gian đang nhấp nháy, chuyển giữa AUTO và giá trị  thời gian.

Tare Chấp nhận giá trị cài đặt đang nhấp nháy.

Nếu AUTO được chọn chế độ cân khối lượng được nhập.

Nếu khoảng thời được chọn:

Set ▲ (Nhấn ngắn hoặc dài) Tăng giá trị cài đặt thời gian.

Set ▼ (Nhấn ngắn hoặc dài) Giảm giá trị cài đặt thời gian.

Tare (Nhấn ngắn) Chấp nhận giá trị đang nhấp nháy và trở về chế độ cân khối lượng.

Start (Nhấn ngắn) Thoát khỏi chế độ sửa chữa mà không lưu các thay đổi.

Chú ý: Sau 5 giây không có kích hoạt nào, cài đặt nhấp nháy được tự động lưu và trở về chế độ cân khối lượng.

Hướng dẫn sử dụng cân MB23.jpg
Hướng dẫn sử dụng cân MB23.jpg

Chế độ chạy (Run Mode) (Tiến hành thử)

Phép thử xác định độ ẩm được bắt đầu. Các kết quả theo quá trình được hiển thị.

Start (Nhấn ngắn) Kích hoạt chế độ chạy, bắt đầu thử với mẫu lớn hơn 0.5 g.

%g  Thay đổi đơn vị của màn hình hiển thị kết quả: Khối lượng (grams) > % Độ ẩm > % Chất rắn.

Stop (Nhấn ngắn) Tự động dừng quá trình thử.

Print Gửi giá trị hiển thị hiện tại đến cổng RS232.

Chế độ kết quả (Result Mode)

Tại điểm kết thúc phép thử (Run Mode), hiển thị nhấp nháy kết quả phép thử. %g Thay đổi đơn vị hiển thị kết quả: Khối lượng (grams) > % Độ ẩm > % Chất rắn.

Tare Thoát khỏi chế độ cân khối lượng.

Print Gữi giá trị hiển thị hiện tại đến cổng RS232.

Tiến hành thử mẫu trên cân Ohaus
Tiến hành thử mẫu trên cân Ohaus

Chuẩn bị phép thử.

Xác định độ ẩm có thể được tiến hành rất đơn giản. Có 3 bước:

(1) Cài đặt nhiệt độ sấy.

(2) Cài đặt thời gian sấy.

(3) Chuẩn bị mẫu để thử:

Đặt tay cầm đĩa cân với đĩa cân rổng lên giá đở đĩa cân.

Nhấn phím Tare để trừ bì khối lượng đĩa cân.

Lấy đĩa cân ra và đặt mẫu lên trên đĩa cân. Mẫu phải lớn hơn 0.5g.

Trải đều mẫu trên đĩa cân.

Đặt đĩa cân với mẫu lên giá đở đĩa cân. Khối lượng của mẫu sẽ hiển thị.

Tiến hành thử mẫu trên cân Ohaus:

(1) Đóng nắp gia nhiệt.

(2) Nhấn phím Start để bắt đầu thử (nhấn phím Start lần nữa sẽ dừng quá trình đang thử).

(3) Khi phép thử kết thúc màn hình sẽ nhấp nháy cho thấy kết quả cuối cùng.

(4) Để thay đổi đơn vị hiển thị, nhấn phím %g.

(5) Để in giá trị hiển thị hiện tại, nhấn phím Print.

(6) Nhấn phím Tare để thoát chế độ cân khối lượng.

Quý khách có nhu cầu liên hệ 028 3588 1567 – 0938 222 991 để được tư vấn

Nhắn tin ZALO TẠI ĐÂY

Kết nối FACEBOOK TẠI ĐÂY

Đánh giá