Khang Kiên Giao Máy Đo Độ Ẩm Gỗ HM-530 Cho Gỗ Việt.

Khang Kiên Giao Máy Đo Độ Ẩm Gỗ HM-530 Cho Gỗ Việt. – Một trong những đối tác mới đây của Khang Kiên là Công ty CP Kỹ Nghệ Gỗ Việt. Mọi người thường...